Back
BackToMain
PrevMode
Mode
חזרהחזרה
אינטרלק

אינטרלק

מערכת למידה חדשנית לתלמידי תיכון, משלימי בגרויות וכל החפץ בהשכלה נינוחה.

בואו הצטרפו להצלחה של אלפי תלמידים שכבר משתמשים במערכת אינטרלקט, ועכשיו יש להם מורה בביתם, על שולחנם, בתוך צג המחשב.
עיקר הלמידה מתבצע באמצעות סרטוני אנימציה צבעוניים וקרינות מקצועית. הסברים קלים, ברורים, קולחים. מאגר תרגילים ענק. פתרונות מלאים. ניתן להדפסה. זמינות מלאה. 24 שעות ביממה. כל יום. והכל בחינם!

 

לראש הדף
.